ที่ว่าการอำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม

                                           

                       เมืองสามนายพราน พุทธสถานวัดไร่ขิง

       รสดียิ่งผลไม้   ดอนหวายตลาดริมน้ำ ลือนามนายร้อยสามพราน

     งามยิ่งยวดวัฒนธรรม อุตสาหกรรมรุ่งเรือง ฟูเฟื่องทัศนาจร