กระทรวงมหาดไทย
    กรมการปกครอง
    จังหวัดนครปฐม
    โรงเรียนนาคประสิทธิ์
    โรงเรียนสามพรานวิทยา
    โรงเรียนนายร้อยตำราจสามพราน
    เทศบาลเมืองไร่ขิง
    องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
    องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
    องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.samphran.co.th ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีกำหนดการเสด็จฯ มาทรงถวายผ้ากฐิน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น.
พิธีประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

พิธีประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557

กิจกรรมสามพรานทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์   ประจำเดือนตุลาคม 2557
 
1. ขอเชิญร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดมาตุ  มีกำหนดการเสด็จฯ มาทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. ท่านใดที่ประสงค์ร่วมรับเสด็จ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานอำเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
 
2. โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.
 
3. เชิญร่วมพิธีถวายบังคมฯ เนื่องในวันปิยมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น.
ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน


 
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000001 อยากทราบข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2557 ค่ะ   Webmaster  0 / 6 -
-
ถาม - ตอบ ทั้งหมด
Copyright by samphran.co.th
Engine by MAKEWEBEASY