กระทรวงมหาดไทย
    กรมการปกครอง
    จังหวัดนครปฐม
    โรงเรียนนาคประสิทธิ์
    โรงเรียนสามพรานวิทยา
    โรงเรียนนายร้อยตำราจสามพราน
    เทศบาลเมืองไร่ขิง
    องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
    องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
    องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.samphran.co.th ขอเชิญร่วมรับต้อนรับ ท่านศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา  นายอำเภอสามพราน  ในวันเสาร์ ที่ 26  มกราคม 2558        เวลา 12.00 o. ณ บ้านพักนายอำเภอสามพราน 
 
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2558

อำเภอสามพราน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ร่วมกันจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่"
ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ วัดวังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 


การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม

อำเภอสามพราน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางช้าง บ้านใหม่ คลองจินดา คลองใหม่  อำเภอามพราน แก้ไขปัญหาน้ำเค็มหนุนแม่น้ำท่าจีน  
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามพราน 


พิธีประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

พิธีประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557

กิจกรรมสามพรานทั้งหมด
 
1. เชิญร่วมต้อนรับ นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา  นายอำเภอสามพราน  ในวันเสาร์ที่ 24  มกราคม  2558  เวลา 12.00 น. ณ บ้านพักนายอำเภอสามพราน 
2. เชิญร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยประธานในพิธี นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์
   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558  เวลา 10.30 น. 


 
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000001 อยากทราบข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2557 ค่ะ   Webmaster  0 / 31 -
-
ถาม - ตอบ ทั้งหมด
Copyright by samphran.co.th
Engine by MAKEWEBEASY